Now showing items 207-226 of 283

  • Poverty dynamics among the Dalits of Tarai 

   Iversen, Thor Olav (Master thesis, 2013-09-02)
   The literature suggests that links between social identity and economic outcomes can induce poverty among groups with low social status. This seems to be true in Nepal where Dalits, the group at the bottom of the caste ...
  • Preregistration and reproducibility 

   Strømland, Eirik Andre (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Many view preregistration as a promising way to improve research credibility. However, scholars have argued that using pre-analysis plans in Experimental Economics has limited benefits. This paper argues that preregistration ...
  • Prestasjonslønn og kjønn 

   Berntsen, Vegar (Master thesis, 2012-06-01)
   Denne oppgaven ser på sammenhengen mellom prestasjonslønn, innsats og kjønn. Nærmere bestemt så er vi interessert i å studere hvorvidt en prestasjonslønnreform vil medføre økt innsats blant de sysselsatte i en bedrift. Vi ...
  • Prioritization and the elusive effect on welfare - A Norwegian health care reform revisited 

   Aakvik, Arild; Holmås, Tor Helge; Kjerstad, Egil (Journal article, 2015-03)
   The Faster Return to Work (FRW) scheme that Norwegian authorities implemented in 2007 is an example of a policy that builds on the human capital approach. The main idea behind the scheme is that long waiting times for ...
  • Prising av opsjoner ved lineær programmering 

   Halvorsen, Trond Arne (Master thesis, 2007)
   En opsjon er en rettighet til å kjøpe eller å selge et underliggende verdipapir til en avtalt pris, på et bestemt tidspunkt i fremtiden. Å investere i opsjoner er et relativt nytt fenomen i Norge, og interessen for hvordan ...
  • Prisparitetsklausulers effekt på produktutvalg 

   Veila, Maren (Master thesis, 2018-06-22)
   Walmart valgte å slutte å akseptere Visa-kort i Canada i 2016. Hvorfor vil en butikkjede av et slikt kaliber velge å ikke lenger ta i mot et av de aller vanligste betalingskortene? I denne oppgaven det har blitt gjennomført ...
  • Prisparitetsklausulers påvirkning av innovasjon 

   Thoresen, Espen Hersdal (Master thesis, 2018-06-22)
   Denne oppgaven undersøker salgsplattformers insentiver til å investere i etterspørselsøkende innovasjon. Hypotesen er at plattformer kommer til å få økte insentiver til innovasjon under prisparitetsklausuler som følge av ...
  • Prissykler i bensinmarkedet - en eksperimentell studie 

   Niedersøe, Maja (Master thesis, 2012-05-31)
   Prissvingningene i bensinmarkedet har den senere tid både vært gjenstand for forskning og et tema for medier. Til tross for den store oppmerksomheten det har fått er det fortsatt ikke klart hvorfor prissvingningene oppstår, ...
  • Prisutvikling og regionale forskjeller i det norske boligmarkedet 

   Netland, Daniel (Master thesis, 2016-05-27)
   I denne masteroppgaven vil jeg undersøke prisutviklingen i det norske boligmarkedet i moderne tid. Jeg ser også etter regionale forskjeller mellom Norges fire største byer, Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Spesielt ...
  • Privat behandlingsforsikring og bruk av helsetjenester 

   Urkegjerde, Ingeborg (Master thesis, 2010-05-31)
   Formålet med denne oppgaven er å undersøke om det eksisterer en sammenheng mellom privat behandlingsforsikring og bruk av helsetjenester i Norge. Nærmere 200 000 nordmenn har i dag en slik privat helseforsikring, som sikrer ...
  • Productivity and maternity leave - Findings from a Norwegian insurance company 

   Saakvitne, Tor Gunnar (Master thesis, 2013-11-13)
   This paper explores the relationship between maternity leave and productivity. It explains and discusses the different applications of such a benefit, and discusses the change in this institution over time in Norway. It ...
  • Productivity dynamics, performance feedback and group incentives in a sales organization 

   Aakvik, Arild; Hansen, Frank; Torsvik, Gaute (Journal article, 2017-06)
   This paper investigates the effect of performance feedback on productivity in a company where workers operate in teams and receive a bonus that depends on both individual worker and team productivity. To address this issue, ...
  • Prosjektsamarbeid i tilbodskonkurransar 

   Lavik, Kathrine Tvedt (Master thesis, 2012-06-01)
   Ein tilbodskonkurranse blir gjennomført med den målsettinga å oppnå den beste prisen i marknaden. Når styresmaktene lyser ut prosjekt dei ønskjer å få utført, krev desse ofte stor kapasitet og teknologi. Dette er, mellom ...
  • Prospektteori - En eksperimentell studie av forskjeller mellom individer og par 

   Rostrup, Jørgen Christian Arentz (Master thesis, 2015-06-01)
   Prospektteori er en deskriptiv valgteori som utfordrer valgteorien om forventet nytte. Prospektteori baserer seg på psykologiske fenomener som beskriver prosessen individer går gjennom for å ta valg. Jeg er interessert i ...
  • Protocol for the SEED-trial: Supported Employment and preventing Early Disability 

   Sveinsdottir, Vigdis; Tveito, Torill Helene; Bond, Gary R.; Grasdal, Astrid Louise; Lie, Stein Atle; Reme, Silje Endresen (Peer reviewed; Journal article, 2016-07-15)
   Background: Early withdrawal or exclusion from the labor market leads to significant personal and societal costs. In Norway, the increasing numbers of young adults receiving disability pension is a growing problem. While ...
  • Quality of life and resource use in nursing homes. The effect of the COSMOS-intervention 

   Myrtveit, Lillian Ovedal (Master thesis, 2018-07-06)
   Dementia is a costly disease. Future projections show a higher share of elderly, which will increase prevalence of dementia and thus health care expenditures consumed by people with dementia. In addition, comes the costs ...
  • Rasjonell spekulasjon i eksperimentelle aksjemarked 

   Erevik, Tobias (Master thesis, 2010-09-01)
   Denne oppgaven hadde som formål å undersøke tilstedeværelsen av rasjonell spekulasjon i eksperimentelle aksjemarkeder. For å se på tilstedeværelsen av rasjonell spekulasjon, gjennomføres to eksperimentelle aksjemarkeder ...
  • Realrenteparitet? En empirisk undersøkelse med utgangspunkt i den norske realrenten 

   Høstmark, Camilla (Master thesis, 2011-06-08)
   Denne oppgaven undersøker hvorvidt hypotesen om realrenteparitet gjelder mellom Norge og et utvalg land i perioden 1972-2009. Realrenteparitet betyr realrentelikhet mellom land, og er ofte brukt som definisjon på perfekte ...
  • Reduksjon av NOx i Norge - En samfunnsøkonomisk vurdering av virkemidler, kostnader og miljø 

   Henriksen, Kristin Stabel (Master thesis, 2017-12-22)
   Forurensning kjenner ingen landegrenser. Menneskeskapte utslipp er vår tids aller største og kollektive miljøutfordring. Luftforurensning av nitrogenoksider (NOx) anses som en alvorlig trussel mot natur, mennesker og ...
  • Regionale forskjeller i inntektsmobiliteten mellom generasjoner. 

   Stavnes, Christine Løvaas (Master thesis, 2008)
   Denne masteroppgaven skal kartlegge om det er regionale forskjeller i inntektsmobiliteten mellom generasjoner i Norge. Til den empiriske analysen i oppgaven vil jeg bruke statistikkverktøyet Stata. Datasettet som blir brukt ...